Krav til Dynamics 365 kompetanse i sterk endring

16. mars 2021

De fleste kjenner de gode gamle begrepene «ERP», «CRM» «Business Intellingence», etc. I dag er mange konsulenter og utviklere eksperter på deler av disse områdene, og det skal man fortsatt være. Det som endrer seg dramatisk på Microsoft sin sky-plattform for forretningsapplikasjoner er at barrierene mellom disse applikasjonene er i ferd med å bli fjernet. Dette betyr en stor endring for konsulenter og utviklere som jobber med Dynamics 365. Man må lære og gi råd til kunder på områder og teknologier som ikke er så kjent for dem i dag. Forretningsprosesser går på tvers av verktøyene, applikasjonene tankes opp med intelligens, teknologien rundt «BI» demokratiseres, og blir langt enklere og rimeligere å få tilgang til for kunder. En konsulent eller utvikler skal ikke kunne alt, men man kan likevel ikke unngå å trå inn i en ny teknologisk verden av muligheter. Man må forstå konsekvensene og mulighetene dette gir for våre kunder. For Dynamics 365 partnere handler dette om å beherske en kontinuerlig kompetansereise som gir store muligheter for våre kunder. Kompetansebygging må være dypt forankret i både strategi og arbeidshverdag. De som ikke klarer denne reisen, vil gradvis falle fra. Det har aldri vært mer spennende å jobbe med Microsoft sine forretningssystemet enn nå.

Våre blogginnlegg