Smidige prosesser

Kontinuerlige markedsendringer og reguleringer må løses gjennom smidige prosesser og virksomhetsstyring. Dette krever omfattende bruk av teknologi.

Motstandsdyktig verdikjede

Produsenter forbereder seg til å håndtere raske endringer - det kan komme av uventet konkurranse, plutselige markedstrender, pandemier eller ny kundeatferd.

Kjedeintegrasjon

Varedata, innkjøp og behov må flyte gjennom hele verdikjeden. Fra produsent til konsument, og fra kunde til produsent. Dette må være sømløst og i sanntid.

Utfordrer salgskanaler

Kundens behov endres. Mange produsenter utfordrer etablerte salgskanaler. De går direkte til sluttkunder via digitale kanaler.

Sporing og tilbakekalling

Merkevarer er sårbare for dårlig omtale. God kontroll på sporing og tilbakekalling av produkter er kritisk. Alt må henge sammen med alt.

Utnytt ny teknologi

Med moderne teknologi styrker du konkurranseevnen med bruk av innovasjoner som IoT, digital twins, AI og VR.

Her finner du mer informasjon om løsningene til Microsoft:

La oss ta en prat

Du har noe du vil ha løst. La oss ta en prat og se om vi kan finne ut av det sammen. Vi gleder oss til å snakke med deg.