Vil du bli utfordret av våre eksperter?

Rådgivning Adobe Stock 175330901 2x

Rådgivning

Uten gode råd kan beslutninger gi uønsket effekt. Vi gir råd om hvordan automatisere og forbedre virksomhetens prosesser basert på Microsoft sin skyplattform. Vår kompetanse gir bedre beslutningsgrunnlag uavhengig av hvilken leverandør du har av Dynamics 365.​

Gevinstrealisering

Når du planlegger å gjennomføre et digitalt transformasjonsprosjekt, trenger du å vite hvilken avkastning du får på investeringen (ROI). Som regel er det styret som avgjør slike investeringer. Dette er det viktigste spørsmålet de vil ha svar på.

Digital transformasjon

Digital transformasjon handler mye om å forstå hvor virksomheten er, hvor konkurrentene er, hva kundene forventer, hva du trenger å prioritere. Det handler om strategi, modenhet og tankesett. Det er en reise som aldri slutter.

Best practice

I mye av det du skal gjennom finnes det gode og mindre gode gjennomføringsmetoder. De gode kalles for «best practice». Å forstå disse bidrar til å ta bedre valg. Å gjennomføre basert på denne metoden gir bedre resultater.

Prosjektgjennomføring

Det er lett å slite ut ansatte i krevende implementerings-prosjekter. Mange er svært ambisiøse og fullfører uten å nå mål. Det er viktig å sette foten i bakken og være realistisk. Mål og gjennomføringsevne bør syretestes.

Effektiv driftsforvaltning

Driftsforvaltning handler om at løsningen er stabil, at den er oppdatert, at du får rask hjelp når problemer oppstår. Brukere må få veiledning når de står fast. Du må forstå hvilke tjenester som passer dine behov.

Smart lisensiering

Å forstå hvordan virksomheten bør være lisensiert på Microsofts skytjeneste er komplisert. Det har stor innflytelse på kostnader, kapasitet og ytelse. Du trenger innsikt i både investering og forvaltning.

Integrasjonsmetoder

Når du skal koble Dynamics 365 til omverden er det viktig å vite hvordan og hvorfor. Det er mange veier til mål, både med tanke på teknologivalg, skalerbarhet, standardisering og kostnader.


App-utvikling

Når du skal utvikle cloud-apps for Dynamics 365 er det viktig å vite hvordan. Design, utviklingsmetode, forvaltning og oppgradering av appene har stor betydning for forvaltningskostnader, stabilitet og robusthet.

Teknisk arkitektur

Når du etablerer skytjenester er det viktig med riktig arkitektur og dimensjonering for å sette en solid grunnmur. Samspill med eksisterende systemer, sikkerhet, monitorering, og en rekke andre områder skal defineres.

IMPLEMENTERING headway 5 Qg Iuu Bx Kw M unsplash

Implementering

Hvordan prosjekter implementeres er avgjørende. Tar du på deg for mye, mislykkes du. For mye spesialtilpasninger skaper risiko. Agil gjennomføring øker sannsynligheten for raskere gevinstrealisering. Mange kunder revurderer tilnærmingen til implementeringsprosjekter:​

Forstå mulighetene

Forstå hva du skal investere i og mulighetene med teknologien. En «envisioning-prosess» handler om å finne de viktigste prioriteringene, synliggjøre gevinster, utforme løsningskonsepter og legge en fornuftig gjennomføringsplan.

Kvantifiser gevinstene

Hva koster prosjektet og hva får vi igjen? Dette er kundene opptatt av. Vi kalkulerer potensialet for gevinstrealisering i alle områder av transformasjonsprosjektet. Dette gir et godt beslutningsgrunnlag for virksomhetens styre og ledelse.

Smidig prosjektgjennomføring

Vår metode starter med en basiskonfigurert løsning, noe som gir en scenariebasert tilnærming. Du kommer raskt i gang. Muligheter for å endre er enkle. Dette skaper en dynamikk og smidighet i prosjektene som kundene våre liker.

Standardisert programvare​

Mye systemtilpasning er kostbart å vedlikeholde. Nye plattformer har rik funksjonalitet. Kundene ønsker å utnytte dette. Prosjektets analysefase blir mer praktisk orientert basert på standardisering av prosesser og teknologi.

Mindre prosjekter

Lange utmattende prosjekter er kunder lei av. Prosjektene er fortsatt krevende, men de stykkes opp, mål reduseres og omfang begrenses. Digitalisering er blitt en operasjonell og viktig del av kundenes hverdag. Prosjektene stopper aldri.

Kunder tar større ansvar

Før var det vanlig at leverandøren hadde hovedansvar for gjennomføringen av prosjektene. Dette er det slutt på. Kundene ser på digital transformasjon som alt for viktig til ikke selv sitte i førersetet.

Forvaltning Adobe Stock 280198257 red 2x

Forvaltning

Er ikke løsningen stabil, mister du rytmen i forretningen. Vi sørger for at Microsoft Dynamics 365 alltid er oppdatert. Brukerne får rask hjelp. Oppstår en krise, er vi der lynraskt.​

Forutsigbare kostnader

Kunder ønsker forutsigbarhet. Når du inngår support- og oppgraderingsavtaler med oss kan vi tilby tjenestene til faste priser.

Responstidsgaranti

Vi løser alle henvendelser så raskt som overhodet mulig. I tillegg gir vi din virksomhet garantert responstid som er tilpasset deres behov.

Alltid oppgradert

Microsoft frigir fortløpende nye versjoner av Dynamics 365. Både driftsmiljø og testmiljø må alltid være oppdatert.

Tilgjengelig døgnet rundt

Vi støtter kunder som opererer med utvidede åpningstider, døgnkontinuerlig drift, eller har virksomhet i flere tidssoner - vi er der alltid.

Eksperthjelp

Noen ganger trenger du hjelp til enkle spørsmål, og andre ganger eksperthjelp. Å møte de ulike behovene til rett tid er viktig – det er god kundeservice.

Veikart

Når løsningene hele tiden oppdateres er det krevende å følge med på alle endringene. Vi gir deg innsikten du trenger, og gir råd om hva du bør gjøre.

La oss ta en prat

Du har noe du vil ha løst. La oss ta en prat og se om vi kan finne ut av det sammen. Vi gleder oss til å snakke med deg.